குறுக்கெழுத்துப் புதிர் #1 (Cryptic Crossword)

Have a go on this crossword that is if you could read Tamil

இறகுகள் பலவிதம்

உங்கள் கைகளில் நேரம் இருந்தால் இந்த பூடகக் குறுக்கெழுத்துப் புதிரை  (Cryptic Crossword puzzle) ஒருமுறை துருவிப் பாருங்கள்.

  1. தடயங்கள்  இடமிருந்து வலமாகவும், மேலிருந்து கீழாகவும் சம்பந்தப்பட்ட இலக்கங்களுடன் கொடுக்கப்பட்டுள்ளது.

  2. விடைகள்  கேள்விகளுக்கு நேரடி பதிலாக அமையாது, ஆனால் கொஞ்சம் மூளைக்கு வேலை  கொடுத்தால் விடைகள்  தானாக வரும்.

  3. எத்தனை எழுத்துக்களில் விடைகள் அமையும் என்பது ஒவ்வொரு தடயத்தின் முடிவிலும் ( ) இல் கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது.

  4. () இல் இரு இலக்கங்கள் இருந்தால், விடையில் இரண்டு சொற்கள் இருக்கும் என்பது அர்த்தம். உதாரணம்: (2, 3) – முதற் சொல்,2 எழுத்துக்களிலும்,  இரண்டாம் சொல் 3 எழுத்துக்களிலும் அமையும்.

  5. விடைகளை ட்விட்டர் (Twitter) அல்லது முகநூலில் (Facebook)  தற்போது பதிய வேண்டாம் என்பதை தாழ்மையுடன்  கேட்டுக்கொள்கிறேன். மாறாக, உங்கள் விடைகளை  புதிரின் பின்னோட்டத்தில் பதிந்து விடுங்கள்.

  6. புதிருக்குரிய விடைகள்  இன்னும் ஒரு வாரத்தில் இந்தப்பதிவின் பின்னோட்டதில் கொடுக்கபடும்.

  7. முதலாவது தடயத்தின் விடை பயிற்சிக்காக கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது.

(பிற்குறிப்பு: புதிர்கள்  தொடர்ந்து பின்னப்படமாட்டாது, எப்போதவது அத்தி பூத்தாற்போல், ஆடிக்கு ஒன்று ஆவணிகொன்று  பதியப்படும் 🙂

நன்றியுடன்

சபா-தம்பி

இதோ புதிர் #1

  1. பூடக குறுக்கெழுத்து புதிர் #1

பூடகக் குறுக்கெழுத்துப் புதிர் # 1

clues left to rightclues top to bottom

View original post

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s